Aktiviteiten

  • Filmpremiere 2018
  • Doofblindendag
  • Seniorentocht
  • Riethorst
Filmpremiere 2018

Film-première 2018

Op donderdag 22 november as. zal onze jaarlijkse benefietavond in de vorm van de vertoning van een actuele film plaatsvinden. Met de organisatie van deze benefietavond wordt geld ingezameld voor goede doelen.

Dit jaar is gekozen voor de vertoning van Bohemian Rapsody, een ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury.

Op www.film-premiere.nl deze site vindt u het programma, de jaarlijkse goede doelen en sponsorinformatie van deze en vorige edities.

Doofblindendag

Doofblindendag 12 mei 2018

Chinookhelikopter bezoekt Doofblindendag

 

EINDVERSLAG RCG DOOFBLINDENDAG

In 2016 hielden twee bestuurders van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden (NSvD), mevrouw Thea Cattie en mevrouw Willy Bruijns, een presentatie over doofblindheid tijdens een reguliere bijeenkomst van de Rotary Club Geertruidenberg (RCG). Deze presentatie gebeurde op initiatief van een van de leden van RCG, de heer Sjaak de Roon. Dit was de eerste keer dat RCG in aanraking kwam met het onderwerp doofblindheid. Afgesproken werd dat RCG zich zou beraden of zij, samen met NSvD, een uitgaansdag zou gaan organiseren voor doofblinde mensen. In een bestuurlijk overleg van NSvD en RCG op 13 februari 2017 werd besloten de uitgaansdag te gaan organiseren en wel op 12 mei 2018. Als locatie is gekozen voor de Lambertuskerk en het naastgelegen terrein van broccolikwekerij Verschuren, beide aan de Kerklaan te Raamsdonk.

Broccolikweker Peter Verschuren is tevens de voorzitter van RCG. De Lambertuskerk kent niet meer de oorspronkelijke functie voor de eredienst en kan multifunctioneel worden gebruikt. De leden van RCG hebben in het verleden met hand- en spandiensten bijgedragen aan de restauratie van de Lambertuskerk en hebben daar dus een bijzondere band mee. De twee locaties naast elkaar bleken een ideale combinatie op de uitgaansdag voor doofblinde mensen op 12 mei jl., tevens een zonovergoten dag.

De uitgaansdag voor doofblinde mensen is een initiatief van NSvD. Zij zoeken er een plaatselijke organisatie, bijv. een serviceclub, om de uitgaansdag ter plaatse te organiseren. NSvD draagt zorg voor de uitnodiging, het vervoer en de begeleiding van de doofblinden. De RCG zorgt voor de fondsenwerving en de sponsoring, voor de feitelijke organisatie door inzet van de leden van RCG, de catering en de communicatie in de regio. De uitgaansdag van de NSvD wordt georganiseerd om doofblinde mensen elkaar te laten ontmoeten. Doofblinde mensen kunnen door zintuiglijke handicaps uitermate moeilijk sociaal contact leggen en onderhouden. Door hun zintuiglijke handicaps is het lastig om op iemand af te stappen en een praatje te maken of om iets te ondernemen. Het risico dat deze mensen in een isolement komen en in zichzelf gekeerd raken is levensgroot. Dat is een van de redenen waarom NSvD periodiek deze uitgaansdag (laten) organiseren.

Ter voorbereiding van de dag heeft RCG een commissie ingesteld bestaande uit de leden Berty Broeders, Ron van Dinteren, Gert de Kok, Leo Ligthart, Hans Marquart en Peter Verschuren. Fondsen werden aangeschreven, contact met mogelijke sponsors en leveranciers werden gelegd en ideeën over de invulling van de dag werden gewisseld. Om nog meer gevoel te krijgen bij het onderwerp hebben ca. 20 leden van RCG op 20 maart 2018 een bezoek gebracht aan restaurant Zwart in Breda. In het volledige donker werd een maaltijd genuttigd. Op 3 april 2018 heeft Gaby Wynia, een doofblinde vrouw, samen met haar tolk Anneloes een presentatie over doofblindheid gegeven tijdens de reguliere RCG-bijeenkomst in Raamsdonksveer. Tevens hebben leden van de voorbereidingscommissie 2 uitgaansdagen voor doofblinden in Asten en Woerden bezocht in 2016 en 2017.

Er hebben ca. 106 doofblinde mensen en ongeveer evenveel begeleiders de uitgaansdag bezocht. Samen met de deelnemende organisaties en de leden van RCG waren ongeveer 300 mensen aanwezig op de doofblindendag.

De dag werd in de Lambertus gestart met koffie met worstenbrood, een West-Brabantse specialiteit. De dag werd officieel geopend door de burgemeester van Geertruidenberg, mevrouw Willemijn van Hees. Na haar openingswoorden hebben ook mevrouw Thea Cattie, de voorzitter van NSvD, en de heer Peter Verschuren, de voorzitter van RCG, het woord gericht tot de gasten. Aansluitend speelde muziekmakerij De Kneuters uit Made carnavalsmuziek en ook speelde zij tijdens de lunch.

Als thema voor de dag heeft RCG zich laten inspireren door de aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van militaire organisaties uit het verleden en heden. Hoogtepunt was de landing, bezichtiging en opstijging van een Chinook helikopter van de nabij gelegen vliegbasis Gilze Rijen. Daarnaast was de historische stadsmilitie uit Geertruidenberg aanwezig met hun tenten, kanonnen, wapens en historische kledij. Het Gilde Sint Bavo uit Raamsdonk en het Kloveniersgilde Sint Antonius Abt uit Terheijden vertoonden hun kunsten op het gebied van bazuinen, trommen en vendelen. Het Gilde Sint Bavo liet de deelnemers schieten met de handboog op schietschijven. Het Kloveniersgilde toonde hun verzameling ongeladen geweren. Vanaf eind van de morgen tot eind van de middag konden de gasten een rondrit maken met 10 trikes (driewielmotoren)van de Trikes Club 3Wheels.Er was veel animo om een rondrit te maken door het mooie buitengebied van Raamsdonk.

Andere onderdelen van het middagprogramma waren een door leden van RCG aangelegd blote voeten pad. Op blote voeten konden onze gasten een parcours betreden met compartimenten met water, zand, modder, boomschors, hydrocultuurkorrels en houtspaanders. Twee leden van RCG zorgden er voor dat iedereen ongeschonden aan het eind van het blote voeten pad kwam.

De drie aanwezige EHBO-ers hadden nauwelijks werk, alleen bij het insmeren van de gasten tegen de felle zon waren ze even nodig. Onderdeel van het programma was ook het voorzien in verschillende dranken door middel van een bemande buitenbar en een wijnproeverij waarvoor ook veel animo was. Drie dozen wijn gingen in een middag op aan de wijnfijnproevers.

Al deze activiteiten vinden in de buitenlucht plaats, waarbij het prachtige weer ons zeer geholpen heeft. Er was een binnen-activiteit in de koele Lambertuskerk:  Dansschool Katie Z uit Raamsdonk. Zij melde zich een paar dagen van te voren met het voorstel om te dansen met de doofblinde mensen. Een dansschool uit Raamsdonk die gespecialiseerd is in dansen met blinde en dove mensen. Hoe toevallig kan het zijn.

De lunch was buiten op het met 30 tafels en 200 stoelen ingerichte terras op het erf van Peter Verschuren. De belegde broodjes, de broodjes kroket van Shirley’s Friture die met een frituurkar op het terrein aanwezig was en de aspergesoep uit het pop up restaurant van Peter Verschuren lieten zich goed smaken. Ook de snackgroenten en -fruit vonden gretig aftrek.

De dag werd afgesloten met een barbecue op het zelfde terrein.

Door leden van RCG en bevriende kookclubs werd het vlees gebraden, werden de borden opgemaakt en uitgeserveerd door de leden van RCG. Het was hard werken om de meer dan 200 mensen op tijd van eten en drinken te voorzien, maar het is gelukt. Onze gasten waren tevreden en hadden lekker gegeten.

De dag werd afgesloten met dankwoorden van Thea Cattie en Peter Verschuren en een enorme knal van het kanon van de Bergsche Batterij.

De uitgaansdag voor doofblinde mensen is voor de deeln7mers gratis. Door het aanschrijven van fondsen, door de kosteloze deelname van de meeste organisaties, door sponsoring van de catering en diverse materialen en door middelen uit enkele Rotary-geledingen kon de dag georganiseerd worden. In de bijlage staan de namen van onze sponsors. Met de organisaties die financiële middelen beschikbaar hebben gesteld zal nog contact gelegd worden voor de financiële verantwoording.

We zijn er via ons netwerk in geslaagd veel onderdelen van het programma gesponsord  te krijgen, via fondsen middelen te verwerven voor het bestrijden van de niet te vermijden kosten en via een grote mate van zelfwerkzaamheid de begroting binnen de perken te houden. Nagenoeg alle leden van RCG, en een aantal partners, waren op 12 mei actief aanwezig.

We kunnen terug kijken op een prachtige dag.

Seniorentocht

Rotaryclub Geertruidenberg organiseert Seniorentocht voor verpleeghuisbewoners.

Het is inmiddels een traditie aan het worden dat de Rotaryclub Geertruidenberg voor ouderen die in een zorgcentrum verblijven, een jaarlijks dagje uit organiseert om de dagelijkse sleur te doorbreken. Dit jaar vindt de seniorentocht, waarvoor 35 gasten worden uitgenodigd, afkomstig uit een 7 tal regionale zorgcentra, plaats op zaterdag 9 juni 2018. Het belooft weer een mooi evenement te worden. Dit jaar bezoeken we in de ochtend Het Brabants Museum Oud Oosterhout, waar we na een start met koffie en gebak rondgeleid zullen worden langs alle miniaturen die ons herinneren aan vervlogen tijden van weleer. Om 12.00 uur vertrekken we naar Maurtisstaete in Geertruidenberg voor een uitgebreide lunch. In de middag treedt het zangduo Ton&Ton op die ons in vervoering zal brengen door het gevarieerde zangrepertoire waaruit zij kunnen putten. De sixties zullen herleven. Ook de andere bewoners van Mauritsstaete mogen hier aan deelnemen, onder genot van een drankje of een advocaatje met slagroom. Als de klok 16.00 uur slaat, ronden we af en worden alle bewoners weer veilig en voldaan naar huis gebracht.

Riethorst

Keuken ‘De Riethorst’

Rotary Club Geertruidenberg heeft de sloop van Verpleeghuis de Riethorst aangegrepen om een groot deel van de keukenmaterialen te redden en deze een tweede leven te geven in het Poolse Kozmin. In het begin gaat het inpakken nog wat onwennig. Wat moet er mee, hoe pakken we het in, maar na de eerste paar vrachten gaat het al snel steeds beter te gaan. De ene na de andere vrachtwagen wordt volgeladen en afgevoerd. Bewaarkasten, dienbladen, bordendispensers, aanrechten, alles verdwijnt in de vrachtwagen en wordt weer uitgeladen in de carnavalsbouwhal te Raamsdonksveer waar alles tijdelijk wordt opgeslagen en opgepoetst.

Het is de bedoeling om alles voor 1 oktober in een container te laden en naar het weeshuis van Kozmin te transporteren. Zij zullen ook het grootste gedeelte van de materialen in hun centrale keuken gaan gebruiken. Een deel gaat naar een ontmoetingspunt voor ouderen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.